M25 eiendomsmegling

SALG AV FAST EIENDOM

M25 eiendomsmegling tilbyr salg av fast eiendom av alle slag i Porsanger og Karasjok. Vi tar bilder, lager prospekt, holder visninger, annonserer, tar oss av budrunden og forestår oppgjør.

Se våre boligeiendommer

Se våre fritidseiendommer

OPPGJØR

Har du selv funnet kjøper, kan vi gjøre papirjobben. Vi utsteder kjøpekontrakter, tinglyser skjøter og pantedokumenter, sikrer at kjøpesummen går til selger samt innfrir lån og heftelser, slik at man får et heftelsesfritt skjøte.

VERDIVURDERING

M25 Eiendomsmegling v/ advokat Per Amundsen foretar verdivurderinger til bruk for eksempel overfor lånegiver vedrørende finansiering eller i forbindelse med skifteoppgjør.

TA KONTAKT FOR ET KONKURRANSEDYKTIG TILBUD.
Advokatselskapet Per A. Amundsen AS
Arne M. Holdens vei 2
9700 Lakselv
Telefon 78 46 19 40
Faks 78 46 19 41
E-post: Per@advokatselskap.no